MESSAGE SEND

Thank you for your message. We will contact you as soon as possible!

Ing. Koen Koevoets MA

Ing. Koen Koevoets MA

Senior Design Engineer

KOEN&Co-creators

Een kleine kernorganisatie met daaromheen een netwerk van specialisten (Co-creators) die naar behoefte worden ingezet.

Eén aanspreekpunt, korte communicatielijnen en toch een grote flexibiliteit in capaciteit in inzetbare expertises.