Research

De kans op een succesvolle productimplementatie verhogen, daar gaat het ons om.
Het beste productontwerp ontstaat niet vanzelf. Marktonderzoek en gebruikersonderzoek zijn cruciaal om marktvraag en nieuwe technologie met elkaar te verbinden.
Centraal in de RESEARCH fase staat het onderzoek naar de gewenste kwaliteit in relatie tot de haalbaarheid en betaalbaarheid van het product. Hierdoor ligt de focus in deze fase op: Marktonderzoek, Technische haalbaarheid en Financiële haalbaarheid.

Wij geloven dat marktonderzoek antwoorden kan geven, niet het ontwerp.

Marktonderzoek

 

KOEN&CO zet in verschillende stadia van het ontwikkeltraject een markt- of gebruikersonderzoek in om de commerciële haalbaarheid te testen. Gekeken wordt naar de branche, klanten, concurrentie en omgeving.
Uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn zeer waardevolle input voor de product vormgeving en verhogen de kans op succes.

Technische haalbaarheid

De tijd naar productie en markt verkorten, door eerst de technische knelpunten in kaart te brengen. Hoe moet het product eruit komen te zien, beredeneerd vanuit de technische mogelijkheden? Welke specificaties passen het beste, welk technisch ontwerp sluit aan bij de wensen en de omstandigheden ? Op deze manier kunnen wij doelgerichter ontwikkelen.
KOEN&CO onderzoekt tijdens de RESEARCH fase de technische productrisico’s om daarmee een uitspraak te doen over de technisch haalbaarheid. Een technische analyse vergroot de kans van slagen en kan over het gehele traject gezien kosten en tijd besparen.

Wij geloven in Technology push + Market pull en het krachtenspel daaromheen.

Financiële haalbaarheid

De investering terugverdienen binnen de gewenste termijn. Is dat haalbaar? Voor ons is dit geen vraag maar een uitgangspunt. KOEN&CO onderzoekt tijdens de RESEARCH fase de financiële haalbaarheid door het maken van begrotingen, marktprijsonderzoek, prijsvergelijkingen en het berekenen van de kostprijs. Ook kijken we naar het verkoopmodel en mogelijke opbrengsten.
De uitkomst van zo’n financiële analyse is de basis om kostengericht te ontwerpen en draagt bij aan het succes.